Mindfulness

På svenska översätter vi mindfulness till medveten närvaro eller uppmärksamhetsträning. Det är en mycket gammal österländsk visdom om hur vi förhåller oss till livet som idag används inom många områden som psykiatrin, personlig utveckling, chefsutveckling mm

För de flesta av oss går mycket av vår vakna tid åt till att tänka på och grubbla över det som redan har hänt eller planera och oroa oss för framtiden. Vi är då inte uppmärksamma på vad som händer just nu och nuet är faktiskt den enda tid vi har. När vi har vår uppmärksamhet på andra saker än på det som är här och nu måste vi slå på ”autopiloten” vilket medför att vi då inte är medvetna om vad vi tänker, känner och gör i olika situationer.

Mindfulness handlar om att träna oss på att kunna stanna upp och observera vad som händer inuti och utanför oss utan att värdera, analysera och döma. Acceptans och öppenhet är en viktig del i träningen. Om vi är mer närvarande i nuet ger det oss helt andra valmöjligheter i olika situationer i vårt liv. Det här är inget som alla gånger är så lätt, allra helst inte när livet känns jobbigt. Det kräver mycket övning så att man kan få in det som en naturlig del i sin vardag.

Forskning har visat att personer som använder mindfulness upplever minskade symtom på depression, ångest och kronisk smärta såväl som ett förbättrat immunförsvar. Mindfulness påverkar också flera psykologiska och fysiska tillstånd associerade med stress. Vi får en ökad förmåga att slappna av och att hantera stress, mer livslust, glädje och energi, mera kreativitet, större självinsikt och förståelse för andra och därmed bättre relationer, ökat självförtroende och självkänsla, förbättrad koncentration och arbetsförmåga.

Mindfulness kan innebära t.ex. meditationer, kroppsskanning, lätta kroppsövningar/yoga, gående meditation, sinnesträning, närvaro i vardagen mm.