Kognitiv samtalsterapi/KTB
Sorgebearbetning

Kognitiv samtalsterapi / KBT

KBT är en samtalsterapi som är aktiv, strukturerad och målinriktad med i regel korta behandlingstider. Vi arbetar mindre med det förflutna och har mer fokus i nuet. Mindfulness eller medveten närvaro är en viktig del av terapin. KBT är vetenskapligt utvärderad och är ofta ett förstahandsval inom sjukvård och psykiatri vid många olika psykiska och fysiska besvär.

Grundtanken inom KBT är att det inte är händelserna i sig som ställer till problem utan hur vi tänker, tolkar och handlar i olika situationer. Människor som mår psykiskt och fysiskt dåligt upplever ofta sitt liv ”som en enda röra” och har svårt att se hur saker hänger ihop och påverkar varandra. Copyright leopoldssonI terapin får du hjälp att kartlägga gamla inlärda negativa mönster av tankar, känslor, kroppsupplevelser och beteenden och hur dessa hänger ihop med tidiga livsregler och uppfattningar av dig själv och andra, samt vilka konsekvenser detta får för dig. Du får enkla verktyg som ger dig möjligheter att ompröva och förändra det som fungerar mindre bra och som hindrar dig. Här är det viktigt att ta vara på möjligheter och dina resurser och fokusera på dessa. Du lär dig att bli mer närvarande i nuet och kan då göra mer medvetna val så att du kan leva ditt liv så som du vill ha det.

Inom KBT är terapeuten ingen passiv lyssnare utan vi kommer tillsammans överens om vad som behöver förändras och hur man ska gå tillväga. Det kan liknas ett väglett upptäckande där både terapeut och klient är aktiva och vi gör upp tydliga mål och delmål. Hemuppgifter som vi gemensamt kommer överens om är en viktig del av terapin för att kunna integrera det vi jobbat med under sessionen så att det fungerar i vardagen. Antalet gånger vi träffas varierar utifrån behov och förutsättningar.

Kognitiv psykoterapi/KBT kan vara bra vid ångeststörningar, allmän oro och ångest, fobier, depression och nedstämdhet, stressrelaterade problem, långvariga smärttillstånd, olika missbruk som ex. ätstörningar, kriser och posttraumatisk stress mm