Kraniosakral terapi
Biodynamisk kraniosakral terapi
Rosenmetoden

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en behandlingmetod som i över 100 år utvecklats från osteopatin av från början läkaren Andrew Taylor Still och senare vidareutvecklats av ett flertal personer och tagit lite olika inriktningar mycket beroende på ny forskning.

Benämningen kraniosakral terapi kommer från de latinska orden kranium (skalle) och sacrum (korsben). Från början var Kraniosakral terapi mer fysiskt inriktad och behandlingen var framförallt inriktad på den så kallade kraniosakrala mekaniken, vilken består av kraniet och korsbenet och förhållandet till höftben, ryggkotor, hjärnhinnor, hjärnan och nervsystemet samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. copyright leopoldssonDenna kraniosakrala mekanik eller system påverkar sedan i sin tur alla kroppens funktioner som t.ex. hormonsystem, nervsystem, hjärt-kärlsystem och inre organ.

När en duktig och erfaren kraniosakral terapeut ger en ”traditionell kraniosakral behandling” registrerar man olika vätske-, och vävnadsrörelser /pulsationer i kroppen. Man måste ha stor varsamhet och lyhördhet med lätta händer för att kunna registrera dessa. En helt frisk kropp uttrycker fria vävnadsrörelser. När det uppstått en obalans, som så småningom övergått i ett fysiskt symtom eller en emotionell påfrestning så är vävnadernas möjlighet att röra sig fritt begränsad. Och eftersom kroppens alla vävnader hänger samman genom ett nät av bindväv så ger en obalans i en del av kroppen en påverkan i en annan del. Behandlingen går ut på att hjälpa vävnaderna att återgå till sina ursprungsrörelser. När kroppens olika vävnader fungerar i bättre harmoni med varandra skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv. Behandlingen påverkar på en fysisk, känslomässig och mental nivå. Kroppen är en helhet.

Det är en varsam behandlingsmetod som visat sig vara effektiv både i förebyggande, behandlande och rehabiliterande syfte. Det har visat sig vara bra vid olika smärttillstånd som t.ex. rygg och nacke, whiplash och migrän, stressrelaterade tillstånd, depressioner, ångest, posttraumatisk stress, obalanser i olika organ och hormonsystem, mm.

En kraniosakral terapeut har mycket goda kunskaper om kroppens anatomi och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. För att bli auktoriserad kraniosakral terapeut krävs 60 p basmedicin.

I framförallt USA och England har studier och dokumentation visat att denna terapiform har god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Sedan september 2009 pågår Skandinaviens första vetenskapliga forskning på kraniosakral terapi. Denna forskning är ett samarbete mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Christer och Jörgen Tranberg på Bröderna Tranbergs Institut.

Mer information om kraniosakral terapi kan du finna på Bröderna Tranbergs Institut. Information på engelska finns på the osteopathic cranial academy samt på och the Osteopathic Home Page.