MIMY

MI står för Mindfulness och MY står för MediYoga.

MIMY är utvecklat av Sara Emilionie och är en kombination av Mindfulness och MediYoga. Idag används både mediyoga och mindfulness på olika arbetsplatser, inom sjukvården och psykiatrin. Många vetenskapliga studier har gjorts med goda resultat. De visar på en positiv effekt på stress, sömn och en bättre livskvalité. När man som i MIMY kombinerar mindfulness och mediyoga med varandra så kompletterar de och förstärker varandras effekt.

MIMY kan göras som ett enkelt 12-veckorsprogram. Varje pass tar 20 min att göra. Även så lite som 20 min/dag ger en stor effekt. Passet innehåller en inledning för att landa lite, två mjuka och inkännande yogaövningar och som avslut en meditation. Det är bra om man kan göra ett pass varje dag. Varje vecka får du också en mindfulnessövning att ha med dig i din vardag. Det kan vara att vara medveten och närvarande när du äter frukost eller gör något annat i din vardag. Syftet är att du ska bli mer närvarande här & nu. Du får också varje vecka reflektera över en attityd som t.ex. medkänsla, tillit, tålamod, tacksamhet och acceptans och fundera över vad de betyder för dig, hur de påverkar dig och hur du vill att de ska få finnas med i ditt liv.

MIMY har också längre pass som man kan göra enskilt eller i kombination med 12-veckorsprogrammet. Dessa pass används idag i olika forskningsprojekt.

MIMY passar till alla människor, då de flesta idag är stressade och skulle kunna må bättre än de gör. De flesta upplever sig inte ha tillräckligt med tid samtidigt som de vill ha en förändring. Många vet inte vad de behöver eller vad som är rätt för dem. Många har tappat bort sig själv på vägen och är inte vana att se inåt och reflektera över vilka budskap och svar som man faktiskt kan hämta från sig själv. Här tycker jag att MIMY är ett fantastiskt verktyg. Det är som att gå på upptäcktsfärd i sig själv men du får något att hålla i. Du väljer vad du vill fokusera och få mer av.

12 v programmet är ett enkelt, strukturerat och väl genomtänkt program med en helhetssyn och ett djup med de olika värderingarna att fundera över. Vi behöver mer av detta i vårt samhälle. Egentligen borde väl alla personer som har ett inflytande och bestämmer hur saker ska vara på arbetsplatser och i politiken göra detta program. Jag tror då att det skulle bli stora förändringar.

MIMY anpassas efter individen och kan användas för människor med smärtproblematik, hjärt-, kärlsjuka, vid stress, ångest, depressioner vid kriser och sorgereaktioner, svåra sjukdomar m.m Alla dessa problem är ju inte bara fysiska och MIMY påverkar helheten även psykologiskt, mentalt och andligt.

Jag är MIMYinstruktör och kommer i oktober-14 gå vidare med MIMY inriktad mot barn och ungdomar.

Om du vill veta mer så gå in på www.mimy.se.